Tietoa JaSeSoista

Nämä ovat yhdistyksen jäsensivut, joilla tapahtuu ainoastaan liittyminen jäseneksi sekä ilmoittautuminen osaan tapahtumista. Lisätietoa kursseistamme ja toiminnasta löydät osoitteesta http://www.jasesoi.com.

JaSeSoi - vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys ry, Orff Association of Finland perustettiin vuonna 1993 jatkamaan Musisoi ry:n vuonna 1985 aloittamaa musiikki-kasvatustyötä. Yhdistys edistää Orff-pedagogista musiikkikasvatusta Suomessa järjestämällä monipuolista koulutusta.

Yhdistyksen koulutusten tavoitteena on tukea osallistujan omaa pedagogista kasvua, hyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki musiikkikasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Yhdistyksen jäseninä on mm. musiikin aineenopettajia, soitonopettajia, luokanopettajia, varhaisiän musiikinopettajia, kanttoreita, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen hoitajia, musiikkiterapeutteja, erityisryhmien opettajia sekä tanssi- ja liikuntakasvattajia. Jäseniä yhdistävänä tekijänä on kiinnostus Orff-pedagogiikkaan ja sen luovaan kasvatusnäkemykseen musiikkikasvatustyössä.