Liity jäseneksi / Join JaSeSoi

Jäsenmaksu 39€ vuodessa. / Membership fee 39 € per year.

Jäsenmaksun maksaminen mahdollistaa jäsenelle kurssialennuksia. / Payment of the membership fee allows the member to get discounts on course fees.

Jäsenille tarjotaan kerran vuodessa SyysSeSoissa ilmainen kurssipäivä. / Members are offered once a year a free course day at SyysSeSoi on September.

Jäsen saa JaSeSoin toimittaman Journal-lehden. / The member receives The JaSeSoi Journal.

 

For JaSeSoi´s international members, here is the translation for the registration:

Etunimi = First name

Sukunimi = Last name

Sähköpostiosoite = E-mail address

Matkapuhelinnumero = Phone number

Lähiosoite = Address

Postinumero = ZIP code

Postitoimipaikka = Post office

Tullut jäseneksi = Month in which you joined JaSeSoi (for example 6/2018)

Äidinkieli = Mother tongue

Ammatti = Occupation