Liity jäseneksi / Join JaSeSoi

Jäsenmaksu 35€ vuodessa. / Membership fee 35 € per year.

Jäsenmaksun maksaminen mahdollistaa jäsenelle kurssialennuksia. / Payment of the membership fee allows the member to discount the course.

Jäsenille tarjotaan kerran vuodessa SyysSeSoissa ilmainen kurssipäivä. / Members are offered once a year a free course day at SyysSeSoi on September.

Jäsen saa 2 x vuodessa JaSeSoin toimittaman Journal-lehden. / The member receives two times per year JaSeSoi´s Journal.

 

For JaSeSoi´s international members, here is the translation for the registration:

Etunimi = First name

Sukunimi = Last name

Sähköpostiosoite = E-mail address

Matkapuhelinnumero = Phone number

Lähiosoite = Address

Postinumero = ZIP code

Postitoimipaikka = Post office

Tullut jäseneksi = Become a member (for example 6/2018)

Äidinkieli = Mother tongue

Ammatti = Profession